Vi är våra kunders IT-avdelning.

Vi hjälper till med allt och hittar lösningar.

Hur vi jobbar

Vår verksamhet utgörs primärt av två ben – dels traditionell IT-support där vi agerar extern IT-avdelning till bolag som inte har det inhouse och dels projektering av nya IT-miljöer.

Hos vissa kunder sitter vi 100%, 40 timmar i veckan, och är deras IT-avdelning på plats, hos andra kunder agerar vi seniora rådgivare till deras befintliga IT-avdelning och ett ytterligare segment har rena supportavtal där kunderna kontaktar oss vid IT-relaterade problem som vi avhjälper adhoc.

Vi tror på vikten av en personlig relation och jobbar därför uteslutande med avtalskunder – vi är ingen helpdesk eller kundtjänst dit vem som helst kan ringa. Alla våra kunder tilldelas en primärkonsult och en sekundärkonsult för att optimera kommunikationen, minimera antalet kontaktytor, säkerställa att kunden inte känner sig som ett nummer i ett ärendehanteringssystem och garantera att de tilldelade konsulterna är inlästa i varje kunds infrastruktur, miljö och arbetsflöden.

Behovsinventering
För att lära känna dig som kund genomför vi alltid en initial behovsinventering. Denna ligger därefter till grund för vår vidare rekommendation. Vid behovsinventeringstillfället diskuterar vi tillsammans hur ni vill att er IT-miljö och relationen till er IT-partner skall fungera. I samband med detta möte genomför vi även en teknisk inventering där vi går igenom de maskiner som ni använder idag, vilken setup dessa har, vilka programvaror ni använder, nuvarande backuplösning, befintlig kontroll- och administreringsagent osv. Detta, tillsammans med den information som framkommer vid behovsinventeringen, använder vi därefter som underlag för att sätta ihop ett skräddarsytt förslag för hela er IT-miljö; IT-arbetssätt, -produkter och -tjänster.

Anpassar oss efter kunden
Vi har tagit ett aktivt beslut att vara leverantörsoberoende för att alltid kunna presentera den objektivt bästa rekommendationen för varje enskild kund baserat på deras behov, arbetssätt och arbetsflöden.

Vi är ett sammansvetsat gäng som alltid hittar
lösningar på de problem som uppstår.
De flesta av oss har många års erfarenhet från
IT-branschen och känner varandra sedan tidigare.
Vi vet vad som varit bra och dåligt på tidigare
arbetsplatser, och har format vår egen plattform
utifrån det när vi startade Blockworks.

Blockworks – Er IT-partner.